Wieczór kolęd

       Za nami Boże Narodzenie – święta dla nas bardzo wyjątkowe i ważne, a jednym z najpiękniejszych zwyczajów bożonarodzeniowych jest śpiewanie kolęd.

W środę 31 stycznia w Bibliotece M i G odbył się wieczór kolęd „Śpiewajmy Narodzonemu”.

Licznie przybyłych gości powitała kierownik biblioteki Elżbieta Rychlik. Następnie panie bibliotekarki opowiedziały kilka ciekawostek historycznych dotyczących powstania

kolęd i pastorałek, zwyczaju kolędowania w Polsce oraz przeczytały nastrojowe wiersze Jacka Kaczmarskiego, Czesława Miłosza i ks. Jana Twardowskiego.

Najważniejszą częścią spotkania było jednak wspólne śpiewanie. „Wśród nocnej ciszy”, „Oj Maluśki”, „Do szopy hej pasterze” i wiele innych utworów zaśpiewano

przy akompaniamencie młodych gitarzystów. Byli to uczniowie pana Janusza Talagi, którzy pod jego kierunkiem nabywają umiejętności gry na tym instrumencie.

Na zakończenie wieczoru zespół gitarowy zagrał i zaśpiewał jeszcze dwie pastorałki „Złota Jerozolima” oraz „Świeć gwiazdeczko, świeć”.