BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W KOŹMINIE WLKP. ZAPRASZA

NA WIOSENNE SPOTKANIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

wszystkie dzieci do lat 12 - w piątek 5 kwietnia 

od godziny 15.00 - do czytelni