Tydzień czytania

     XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom już za nami. Koźmińska biblioteka jak co roku włączyła się w akcję, która trwała od 2 do 10 czerwca a jej hasło brzmiało "CZYTANIE ŁĄCZY". 

Zaproszeni goście przynieśli i czytali dzieciom ulubione książki swojego dzieciństwa.

Pierwszego dnia wiersze Jana Brzechwy  czytał Andrzej Joachimiak - prezes Towarzystwa Miłośników Koźmina Wlkp. a uczestnikami była klasa I ze Szkoły Podstawowej

Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907. W drugim dniu akcji wiceburmistrz Jarosław Ratajczak zapoznał kolejnych pierwszoklasistów z przygodami Tomcia Palucha. Zaproszonym uczniom i przedszkolakom ze Szkoły Podstawowej 

im. S. Mikołajczyka w Borzęcicach, wolontariuszka Monika Raś przeczytała "Kamyczka w bibliotece". O historii Maćka Borkowica, dzieciom z klasy III Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 czytał i opowiadał Michał Pietrowski 

- kustosz Muzeum w Koźminie Wlkp. Uczniowie klasy I ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. K. Makuszyńskiego wsłuchali się w wiersze J. Tuwima, które czytała bibliotekarka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp. - Janina Sierszuła.

Na zakończenie tygodnia, uczestnicy Nocy Bibliotek zasypiali przy legendzie " O księciu Sapieże, chytrym krawczyku i diabłach", którą przybliżyła Justyna Kląskała pracująca w koźmińskiej książnicy.