BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W KOŹMINIE WLKP. i SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. STRAJKU DZIECI KOŹMIŃSKICH 1906/1907 ZAPRASZAJĄ

NA NARODOWE CZYTANIE "BALLAD I ROMANSÓW" ADAMA MICKIEWICZA

09 WRZEŚNIA 2022 r. - GODZ.17.00

BIBLIOTEKA ul. ZAMKOWA 2A KOŹMIN WIELKOPOLSKI

PATRONAT HONOROWY PARY PREZYDENCKIEJ