"Człowiek żyje dopóty, dopóki trwa pamięć o nim"

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim zaprasza

na spotkanie pt. Nasz rodak ANTONI GRYGIEL wspomnienie o POWSTAŃCU WIELKOPOLSKIM

sylwetkę przybliży nam Piotr Wiktor Grygiel (syn)

25 października(wtorek) 2022 r. o godz. 17.00

Biblioteka Publiczna ul. Zamkowa 2a