koncert kolęd

   Czas Bożego Narodzenia już skończył się ale tradycyjnie kolędy śpiewamy do 2 lutego. Stąd, 31 stycznia br. w Bibliotece Miasta i Gminy zabrzmiały kolędy, które pięknie wykonał zespół wokalny „Przyjaciele” działający w koźmińskim Klubie Seniora.

Były to utwory znane np. „Anioł pasterzom mówił”, „Wśród nocnej ciszy”, „Cicha noc” ale i mniej popularne „W stajnie narodził się człowiek”, „Kochaj nas mały Panie”, „Gloria, gloria niechaj święta będą cały rok” oraz wzruszająca „Kolęda dla nieobecnych”. W sumie artyści zaprezentowali 15 kolęd, z których kilka wykonała solo p. Eugenia Chojnacka. Całym zespołem dyrygowała p. Renata Łąkowska a oprawę słowną przygotowała p. Anna Parużyńska. Pieśni Bożonarodzeniowe przeplatane były wierszami „Kolęda ubogich” i „Boże Narodzenie” autorstwa p. Elżbiety Leopold. Akompaniował, śpiewał oraz opracował muzykę p. Zbigniew Cyunczyk. Zaproszeni goście gromkimi brawami podziękowali wykonawcom za tak wspaniały koncert.