Polski Sejm Dzielnicowy

   28 marca w bibliotece publicznej w Koźminie Wlkp. odbyło się spotkanie dla uczczenia 100. Rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Organizatorami tego wydarzenia byli: Burmistrz M i G Koźmin Wielkopolski oraz Towarzystwo Miłośników Koźmina Wielkopolskiego.

 Głównym punktem programu był wykład prof. UAM dr. hab. Andrzeja Gulczyńskiego, Prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk pt. „Geneza i przebieg Sejmu oraz udział w nim posłów powiatu koźmińskiego”. Prelekcję połączono z prezentacją multimedialną a zaproszony gość bardzo interesująco przedstawił to historyczne wydarzenie. Podsumowaniem spotkania była możliwość obejrzenia wystawy „Polski Sejm Dzielnicowy”.

Wszystkich, którzy chcą zwiedzić wspomnianą ekspozycję zapraszamy do Biblioteki M i G.